Adam Dvořáček složil v březnu 2010 advokátní zkoušku a od května 2011 je zapsán v seznamu advokátů. Od září 2013 sídlí na adrese Martinkova 854/5, Brno - Černá Pole a je advokátem s generální praxí s výjimkou trestního práva a poskytující právní služby jak obchodním společnostem, tak fyzickým osobám. Nejčastěji se zabývá kontraktací, především sepisem smluv o dílo, dále komplexním zajištěním převodů nemovitostí a souvisejícími advokátními úschovami, ale také nastavením smluvních vztahů ve společnostech na základě všeobecných obchodních podmínek a rámcových smluv.
   • 5/2011 – 8/2013 Advokátní kancelář – advokát se sídlem Praha 6 - Samostatný advokát s generální praxí poskytující právní služby především obchodním společnostem z oboru stavebnictví.
  • 12/2010 – 4/2011 KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. – podnikový právník Kompletní právní servis pro stavební společnost, především revize, tvorba a osobní sjednávání smluv, zastupování společnosti v soudních sporech, insolvenčním řízení a před Rozhodčím soudem, vymáhání pohledávek, tvorba podkladů pro řádné i mimořádné valné hromady, pracovněprávní otázky, veřejné zakázky, dohled nad souladem jednání společnosti s právní úpravou, aktualizace zápisu v obchodním rejstříku a zvyšování právního povědomí zaměstnanců.
  • 12/2006 – 11/2010 Nejvyšší soud České republiky – asistent soudce - Vrcholný soudní orgán příslušný rozhodovat o mimořádných opravných prostředcích. Vytváření konceptů rozhodnutí soudu ve sporech z občanskoprávních závazků a bezdůvodného obohacení. Tvorba odborných právních analýz a posudků. Vyhledávání relevantní judikatury a odborné literatury. Pozice odpovídá praxi advokátního koncipienta.
  • 01/2007 – 12/2010 ATLAS consulting spol. s r.o. – autor právních vět (dohoda o provedení práce) - Softwarová společnost ATLAS consulting spol. s r. o. se věnuje vývoji a prodeji právních a ekonomických informačních systémů a aplikací. Tvorba právních vět k judikátům a anotací k článkům právních periodik pro systém Codexis.
  • 10/2004 - 09/2006 JAGUAR MORAVIA a.s. – asistent vedoucího prodeje (poloviční úvazek) - Společnost zajišťující prodej a servis vozů značek JAGUAR a LAND ROVER. Agenda související s prodejem nových vozů, administrativa v podobě reportů, prezentace a prodej nových vozů LAND ROVER. Vypracování komplexního systému vnitropodnikových norem a jejich úspěšná prezentace v průběhu auditu.
  • 2001 - 2006 Právnická fakulta Masarykovy univerzity - Diplomová práce na téma „Vybrané otázky elektronického obchodování“. Zvolen předsedou Studentské komory Akademického senátu Právnické fakulty. Zvolen předsedou Brněnského akademického klubu. Redaktor studentského časopisu Octopus.
  • 08/2000 - 10/2001 Živnostenská banka a.s. (UniCredit Bank) – osobní bankéř - Poskytování informací o bankovních, finančních a pojistných produktech, uzavírání smluv s klienty. Odpovědnost na úrovni kraje za agendu přímého bankovnictví a platebních karet. Vedení školení zaměstnanců ve svěřené agendě a konzultace návrhů na zlepšení internetového bankovnictví s vývojovým oddělením.
  • 12/1999 - 07/2000 RENOCAR spol. s r.o. – prodejce nových vozů - Prodej nových vozů značek LAND ROVER, ROVER a MG, akvizice nových zákazníků, prezentace vozů. Pravidelně školen na zákaznicky orientovaný přístup a odolnost vůči stresu.
  • 09/1998 – 11/1999 Advokátní kancelář Dr. Vladimír Dvořáček a spol. – osoba spolupracující - Podílení se na administrativním chodu advokátní kanceláře, jednání se soudy, úřady a klienty.
  • 1993 - 1997 Gymnázium Břeclav - SOČ na téma „Pronásledování politických vězňů“.