Lukáš Míša je zapsán do seznamu advokátů od ledna 2011, s tím, že advokátní zkoušky složil již v březnu 2010. Od září 2013 sídlí na adrese Martinkova 854/5, Brno - Černá Pole a je advokátem s generální praxí s výjimkou trestního práva a rodinného práva, se zaměřením na smluvní agendu, korporátní právo, uplatňování pohledávek a správní právo. Disponuje jak podrobnými znalostmi civilního procesu a arbitráže, tak zkušenostmi z přednáškové činnosti na menších seminářích i větších workshopech.  • leden 2011 – 8/2013 Advokát se sídlem v Brně - Samostatný advokát s generální praxí poskytující právní služby především oblasti uplatňování pohledávek a rozhodčího řízení.
  • leden 2007 – prosinec 2010  Nejvyšší správní soud, Brno - Pracovní pozice asistent soudce. Oblast působení: procesní zabezpečení řízení, studium správních a soudních spisů, právní argumentace, vypracování konceptů rozhodnutí
  • červen 2006 – prosinec 2006 Mgr. Pavel Nádeníček, advokát, Brno - Pracovní pozice advokátní koncipient. Oblast působení: občanské právo hmotné a procesní, obchodní právo, správa portfolia pohledávek, sepis smluv a jiných právních úkonů, podání soudu, účast na soudních jednáních
  • listopad 2002 – listopad 2005 JUDr. Alena Blažková, Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město - Pracovní pozice praktikant. Oblast působení: administrativní činnost při vymáhání pohledávek, komunikace se soudy a účastníky řízení, zjišťování majetku povinných, bližší seznámení s exekučním procesem.
  • září 1998 – září 2001 Obvodní soud pro Prahu 5, Praha 5 - Pracovní pozice student / vyšší soudní úředník. Oblast působení: podatelna, platební rozkazy, civilní soudnictví, výkon rozhodnutí, přípravné trestní řízení, dědické oddělení, administrativa, vedení kanceláře, ověřování správnosti podání účastníků, příprava výzev a rozhodnutí soudu.
  • říjen 2001 – červen 2006 Masarykova univerzita, Právnická Fakulta, Brno - Získaný titul Mgr. - Téma diplomové práce Cybersquatting
  • září 1998 – srpen 2001 Justiční škola v Kroměříži
  • září 1994 – květen 1998 Gymnázium Kroměříž