Text článku obsahuje podrobný popis a výklad nové právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 týkající se splatnosti ceny v rámci vzájemného závazku podnikatelů nebo závazku mezi podnikatelem a veřejnoprávní korporací. Autoři poukazují na některé možné výkladové problémy a pokouší se o jejich analýzu. ODKAZ NA ČLÁNEK