Vstupem nového občanského zákoníku v platnost došlo k mnoha změnám v českém právu soukromém, z nichž některé se dotýkají také oblasti stavebnictví. Článek se zabývá některými nejvýznamnějšími novinkami, jež tato úprava přináší. V prvé řadě se jedná o oblast náhrady škody, dále pak o povinnost součinnosti objednatele či o problematiku nevhodných pokynů zadaných objednavatelem. ODKAZ NA ČLÁNEK