Článek se zaměřuje na jeden ze způsobů zániku závazku – započtení pohledávek, především pak na podmínky započtení a také na změny, ke kterým v dané problematice došlo po rekodifikaci soukromého práva. Nový občanský zákoník tyto podmínky nově definuje a unifikuje předchozí právní úpravu, která započtení pohledávek upravovala ve více různých právních předpisech. ODKAZ NA ČLÁNEK